zmarta

Bakgrund
Zmarta är en ny finansiell tjänst där du jämför lån och försäkringar för att hitta de bästa alternativen för dig.
Vårt uppdrag var att lansera tjänsten och snabbt skapa både kännedom och trovärdighet.

Utmaning
För finansiella tjänster är trovärdighet A och O. För en online-baserad helt ny aktör med en helt ny typ av
tjänst behövs mer än så. Vi insåg att det inte skulle räcka att vi berättar om Zmarta – vi behövde bevisa både
vad tjänsten går ut på och varför du behöver den. Vi behövde göra det på ett sätt som väcker uppmärksamhet
men samtidigt känns trovärdigt och seriöst, och vi behövde nå ut brett med en minimal mediabudget.

Lösning
Lösningen baserades på insikten att alla människor vill göra smarta val kring sina pengar, men om du inte kan
jämföra olika alternativ är det svårt. Och även om pris ofta har stor betydelse behöver inte alltid det alternativ
som verkar billigast vara det som passar just dig bäst. Att på smartare sätt kunna jämföra alternativ är precis
vad du kan göra med Zmarta, och för att bevisa det bestämde vi oss för att på nya smartare sätt jämföra olika
alternativ i helt andra sammanhang.

Lösningen kallar vi Zmarta Index, en annorlunda tjänst som visar att det är smartare att jämföra först.

Vi började med att göra ett Snöindex som jämför snödjup på olika populära skidorter mot kostnaden för allt
från skidhyra till afterski-ölen och fick fram kostnaden per centimeter snö. Samtidigt kan du själv dra i spakarna
och väga olika parametrar som extra viktiga och hitta den bästa skidorten för just dig.

Varannan månad lanseras ett nytt Index kring ett aktuellt ämne. Till exempel ett Allsvenskt målindex som jämför
vilka fotbollssupportrar faktiskt betalar mest för varje mål de får se sitt lag göra eller ett Hälsoindex som visar
vilken träningsform som är billigast i förhållande till kaloriförbränning osv.

Syftet med Zmarta Index är inte bara att på ett lättsamt sätt visa att det är smartare att jämföra först, utan
också att skapa PR och innehåll kring tjänsten i sammanhang utanför som är relevanta och engagerade.

Resultat
De olika Indexen har fått ett stort genomslag med mycket PR och viral spridning, och därigenom genererat både
trovärdighet och kännedom kring det nya varumärket. Det i sin tur har drivit trafik och potentiella kunder till
tjänsten – som idag stoltserar med ett resultat för sitt första år som är långt över både målsättning och förväntan!

Prova Zmarta Index här

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles