Hur enkelt det är att producera egen miljövänlig energi från solen?


Fyra av fem vill ha solceller i hemmet, men ändå tror många att Sverige har för långa vintrar och dåligt väder för att solenergi ska vara lönsamt. För att bana väg för solcellsentusiasterna, lanserades kampanjen “Livet som Solfarmare”.

För att visa på hur enkelt det är att producera egen miljövänlig energi från solen, sökte vi efter fem hushåll som vill bli “Solfarmare”. Vinnarna får solceller helt gratis, installerade och klara vilket möjliggör att kunna producera egen el från solen under mer än 30 år framöver.

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles