E.ON – Nu förnyar vi Sverige

Nu gör E.ON sin största satsning någonsin för att förnya Sverige, bit för bit. När du väljer E.ON hänger du med på resan mot ett Sverige som drivs av naturens krafter. Utveckla tekniken där energi kan utvinnas via bergvärme är även det en stor satsning som ska göras. Målsättningen att bli ett helt förnybart och återvunnet energiföretag senast år 2025. Vi genomför många små och stora projekt och aktiviteter för att förnya Sverige. Ekonomisk samt en förbättrad inomhusklimat får vi genom att installera självdragsventilation och plocka ner gammal mekanisk frånluft.

Här är några exempel på filmer i köpta, egna och förtjänade kanaler:

Mer information, elinstallationerstockholm.nu solcellerstockholm.se

Nya Stormvind:

Lokala energisystem:

Möt Solfarmaren Göran:

Liten plastbit gör stor skillnad:

Mer info:
https://www.eon.se/privat/nu-foernyar-vi-sverige.html

onlinesmink.com/kontakt

Allt fler möjligheter för bostadsrättsföreningar att ansöka om bidrag för laddstationer

Det är många som noggrant utvärderar bostadsrättsföreningen innan man köper en lägenhet. Regeringen har avsatt pengar inom ramen för det så kallade klimatklivet som möjliggör för bostadsrättsföreningar att ansöka om pengar för installation av laddboxar och laddstolpar. En ny möjlighet till skatteavdrag för privatpersoner som ska installera en laddstation har också införts.

I dag är efterfrågan stor på bostadsrätter. Efterfrågan är hög i landets stora städer, Stockholm, Göteborg och Malmö men även i andra delar av landet. I dagligt tal pratar man om att man ”köper en bostadsrätt”. Men faktum är att en bostadsrätt innebär bara att man äger rätten att nyttja en del av en bostadsrättsförening. Det innebär att potentiella bostadsrättsköpare utvärderar olika bostadsrättsföreningar i förhållande till varandra mycket noggrant innan de slår till. På senare år har därför allt fler bostadsrättsföreningar valt att satsa på laddstationer. En laddstation är en yta där föreningens medlemmar kan ladda sina elbilar, över natten eller under kortare tider. En bostadsrättsförening som inte har så stora parkeringsytor kan med fördel satsa på laddstolpar. En laddstolpe är en mindre anordning där en elbilsinnehavare kan koppla in sin bil för att ladda upp den.

Tillstånd hos markägaren krävs att installera laddstationer

En bostadsrättsförening äger oftast inte marken utanför huset. Om föreningen vill installera en laddstation eller laddstolpar utanför huset, behöver föreningen ansöka om tillstånd från markägaren. Markägaren kan antingen vara kommunen eller en privat fastighetsägare. Kommunen är oftast positiv till installation av laddstationer då det ligger i linje med kommunens hållbarhetsmål. Även privata fastighetsägare brukar vara positiva så länge de får en skälig ersättning för markanvändandet.

Goda möjligheter till bidrag för installation av laddstationer

Regeringen tycker att det är mycket angeläget att fler får möjligheten att köra elbil. Därför avsätter regeringen pengar som bostadsrättsföreningar kan söka för att installera laddstationer. Men Laddstolpar Stockholm är en förening som kan få ersättning upp till 50 procent av kostnaderna för installationerna. Ersättningen får max uppgå till 15 000 kronor per laddpunkt. En laddpunkt är varje enskild laddningsmöjlighet, det vill säga varje enskild laddstolpe eller uttag i en laddstation som kan ladda en bil. Det är Naturvårdsverket som beslutar om bidrag för bostadsrättsföreningars laddstolpar. Ansökningen sker digitalt till myndigheten och det är enkelt att ansöka. Det är även möjligt att ansöka om bidrag retroaktivt, det vill säga ansöka om pengar för en installation av laddstationer eller laddstolpar som redan har skett. En sådan ansökan måste ske inom 6 månader från det att installationen färdigställdes.

Ny möjlighet till skatteavdrag

Det finns även möjligheter för privatpersoner att göra skatteavdrag för kostnaderna som man har erlagt för att installera en laddbox, laddstolpe eller laddstation. Skattereduktionen kan göras både för kostnaden för installationen och för kostnaden för inköp av material. Ansökan om skattereduktion görs hos Skatteverket.

Publicerat den
Kategoriserat som Cases

Svenska Dagbladet – Hur formas dina tankar?

Det sägs att en människa tänker runt 60 000 tankar om dagen. Och att bara 6000 av dem är tankar som aldrig tänkts förut. Oavsett om de är gamla eller nya har alla tankar samma rätt att uttryckas. Men som med mycket annat har även yttrandefriheten en fram- och en baksida. Ingenting säger att det man säger måste bottna i en sanning.

Originaljournalistiken har aldrig varit viktigare än nu. I en tid när rykten sprids med bara ett klick behövs Svenska Dagbladet mer än någonsin. I alla fall om du vill att de där 6000 nya tankarna ska formas av trovärdiga källor, objektiva analyser och ordentligt granskad fakta.

Vi bestämde oss för att göra ett rejält nedslag där filterbubblor blir till ”sanningar”: i sociala medier. Den 28 mars ändrade SvD och ett stort antal medarbetare sina profilbilder för att väcka frågan “Hur formas dina tankar?”, en fråga som dyker upp varje gång nya inlägg publiceras. På formardinatankar.se kan man läsa mer och prova riktig journalistik en månad gratis.

Resultatet blev att budskapet nådde en räckvidd på flera miljoner, dagligen. Samt ett slag för SvD och originaljournalistik.

Exempel på profiler:
Jesper Sundén, utrikesredaktör
Lisa Irenius, kulturchef
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör
Fredrik Karén, chefredaktör

svd_bild kopia

Publicerat den
Kategoriserat som Cases

E.ON – JUL HOS SOLFARMARNA LARS OCH INGEGÄRD I SÖLVESBORG

Demonstrationsfilm 1:

Demonstrationsfilm 2:

Demonstrationsfilm 3:

Fungerar solceller mitt i den mörkaste svenska vintern? Vi bad solfarmarna Lars och Ingegärd Andersson i Sölvesborg göra en produktdemonstration. Med energi från solpaneler sparad i ett nytt lagringsbatteri tändes 1000 juleljus med gott samvete. Allt dokumenterades och spreds i olika klipp i köpta, egna och förtjänade kanaler. På eon.se kunde man få reda på mer om solenergi, beställa batteriet och möta olika solfarmare.

Resultat (samtliga långt över uppsatta mål):
+2000 förfrågningar på lagringsbatteriet
+440 artiklar i svensk och internationell media
+1.3 miljoner views sammmanlagt och den mest delade filmen i E.ONs historia
+500% antal prenumeranter på E.ONs Youtube kanal

Mer info:

eon_pr

Publicerat den
Kategoriserat som Cases

E.ON – Jul hos solfarmarna Lars och Ingegärd i Sölvesborg


Fungerar solceller mitt i den mörkaste svenska vintern? Vi bad solfarmarna Lars och Ingegärd Andersson i Sölvesborg göra en produktdemonstration. Med energi från solpaneler sparad i ett nytt lagringsbatteri tändes 1000 juleljus med gott samvete. Media is the Renewable message direkt på huset, på riktigt.

Resultat (samtliga långt över uppsatta mål):
+1300 förfrågningar på lagringsbatteriet
+440 artiklar i svensk och internationell media
+1.3 miljoner views sammmanlagt och den mest delade filmen i E.ONs historia
+500% antal prenumeranter på E.ONs Youtube kanal

Se Behind the Scenes filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=e2AA0YqJngs

eon_pr

Publicerat den
Kategoriserat som Cases